Proning DHI logo

 

 

Vijećnicima gradskih i općinskih vijeća prezentirani projekti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće

Prezentirane su dosadašnje aktivnosti na izradi studijske i projektne dokumentacije, te predstojeće aktivnosti i njihova predviđena dinamika, a koje je potrebno provesti u cilju pripreme cjelokupnog projekta za kandidiranje putem kohezisjkog fonda EU. Oba projekta, uz podršku PRONING DHI i dobru suradnju investitora, dovedena su na visoku razinu spremnosti. Nakon prezentacija očekuje se skoro zasjedanje svih vijeća na području projekata i iskazivanje potpore i sudjelovanje u projektima. Početak izgradnje planiran je do kraja godine.

Projekt Donja Dubrava uključuje izgradnju 65 km gravitacijskih kolektora, 16 km tlačnih cjevovoda, 34 crpnih stanica i izgradnju UPOV-a 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.000 ES  i postrojenjem za obradu mulja. Uz to planirana je nabava specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje i specijalnog vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje. Predviđena ukupna vrijednost projekta iznosi oko 190 mil. kn od čega je oko 71% sufinancirano sredstvima EU.


http://emedjimurje.rtl.hr/gospodarstvo/kanalizacija-donjeg-medimurja-u-ljetu-pocetak-izgradnje

Projekt Mursko Središće uključuje izgradnju 60 km gravitacijskih cjevovoda, 13 km tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice, 2 kišna preljeva i kišno retencijski bazen volumena 50 m3. U naselju Mursko Središće se planira rekonstruirati postojeći sustav odvodnje u dužini od cca. 7,3 kilometara gravitacijskih cjevovoda, cca. 400 metara tlačnih cjevovoda, 3 precrpne stanice, 8 kišnih preljeva i kišno retencijski bazeni ukupnog volumena 180 m3. Izgradit će se i UPOV-a 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.000 ES i postrojenjem za obradu mulja. Uz to, planirana je nabava specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama.

Predviđena ukupna vrijednost projekta iznosi oko 182 mil. kn od čega je oko 71% sufinancirano sredstvima EU.


http://emedjimurje.rtl.hr/gospodarstvo/aglomeracija-m-sredisce-izgradnja-kanalizacije-krajem-godine

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr