Proning DHI logo

 

 

27.07.2016. PREZENTIRALI SMO HIDROLOŠKO HIDRAULIČKI MODEL RIJEKE SAVE DO GRANICE SA REPUBLIKOM SRBIJOM

U sklopu izrade projekta „Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj“ ugovorenog sa Hrvatskim Vodama i DHMZ-om, dana 27.07.2016. u prostorijama Hrvatskih Voda u Zagrebu održana je stručna prezentacija matematskog modela rijeke Save koji je izrađen u sklopu predmetnog projekta kroz RH sve do granice sa Republikom Srbijom.

Uz sudjelovanje najviših predstavnika Hrvatskih Voda, DHMZ-a, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao i predstavnika Međunarodne Komisije za sliv rijeke Save, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Bosne i Hercegovine i to ključnih Institucija iz Federacije i Republike Srpske: Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVPS), Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) Sarajevo, Javna Ustanova Vode Srpske (JUVS) Bjeljina i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHMZ)) Banja Luka, bez čijeg sudjelovanja u projektu model ne bi bio cjelovit niti imao potrebnu kvalitetu.

Po prvi puta u praksi Hrvatskih Voda uopće, izgrađen je cjeloviti hidrološko – hidraulički matematski model koji je u mogućnosti da, temeljen na fizikalnim parametrima, simulira ne-stacionarno tečenje u rijekama i kanalima sa slobodnim vodnim licem. Model je izrađen od strane konzorcija Proning DHI i DHI uz iznimnu suradnju i pomoć predstavnika Hrvatskih Voda i DHMZ.

Model je robustan i stabilan te kao takav prilagođen radu u on-line modalitetu za potrebe izrade prognoza poplavnih valova na kompletnom slivu Save u RH.Za model je provedena kalibracija i verifikacija na setovima povijesno mjerenih podataka koja je dodatno ukazala na potrebu daljnjeg mjerenja hidroloških parametara i terenskih geodetskih i LIDAR snimanja, i općenito nastavno potrebnom radu na prikupljanju kvalitetnijih podataka kako bi pouzdanost modela bila što veća. Kao mogući nastavak modela prikazana je i mogućnost izrada modela za prikaz mapa poplavnih rizika u prostoru i realnom vremenu, koji nije predmet ovog projekta i za koji je potrebno osigurati dodatne podatke veće kvalitete.

U skladu s planom daljeg rada na projektu, model će se i dalje poboljšavati, testirati te povezivati sa on-line podacima za potrebe provođenje prognoza u realnom vremenu.

Zaključeno je da se na modelu planira dalje raditi, poboljšavati, te kontinuirano puniti sa najnovijim podacima.
U diskusiji nakon prezentacije, svi sudionici su se pozitivno odredili prema zajedničkoj suradnji i razmjeni podataka na zajedničkoj platformi i inženjerskim alatima. Predstavnici Savske Komisije izjavili su da će krajem ožujka 2017. biti dostupni LIDAR snimci čija je izrada pokrenuta kroz njihove programe te će se isti dati na upotrebu i za dalji razvoj ovog modela.

Potvrđeno je i da će predmetni model biti korišten za razvoj zajedničkog sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save koji će provoditi Međunarodna komisija za sliv rijeke Save kroz međunarodni projekt „Uspostavljanje sustava za prognoziranje poplava i rano uzbunjivanje na slivu rijeke Save“, financiranog od strane Western Balkan Investment Framework (WBIF) za potrebe BiH, Republike Srbije i Republike Crne Gore, kao direktnih korisnica, te Republike Slovenije i Republike Hrvatske, kao indirektnih korisnica.

Završetak projekta planiran je u prosincu 2016.g.

Link: http://www.voda.hr/hr/novosti/dovrsen-cjeloviti-hidrolosko-hidraulicki-model-za-sliv-rijeke-save-do-granice-s-republikom

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr