Proning DHI logo

 

 

Sustava odvodnje aglomeracije Čakovec - projekt zaštite voda, studija izvodljivosti, prijava za sufinanciranje sredstvima EU

Naručitelj: Međimurske vode, Čakovec

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 12/2012

Studijom je analiziran socio-ekonomski kontekst projekta i nadležno komunalno poduzeće. Detaljno je analizirano zatečeno stanje u sustavu odvodnje, definirane su granice obuhvata (aglomeracije) prema tehničkim, ali i ekonomskim pokazateljima mogućnostima provedbe. Prema postavljenim osnovnim kriterijima studije – postizanju zadovoljavajućeg standarda pročišćavanja, dovođenja mješovitog sustava u potpuno funkcionalno stanje i povećanja stupnja priključenosti na kanalizacijski sustav do zadovoljavajuće razine – kroz studiju su provedene sve provjere zahtijevane pravilima EU kojima se provjerila održivost i isplativost investicijskog plana koji obuhvaća:

  • Rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje na treći stupanj pročišćavanja s kapacitetom od 75.000 ES.
  • Proširenje kanalizacijskog sustava na prigradska naselja s planiranih 72,5 km nove mreže i 34 crpne stanice kojima će se priključiti oko 8.500 novih korisnika.
  • Rekonstrukciju postojećeg mješovitog sustava odvodnje u svrhu osiguranja sigurnog i pouzdanog rada u skladu sa važećim standardima zaštite imovine i recipijenata. Radovi obuhvaćaju oko 9,5 km kanalizacijske mreže i izgradnju dva kišna preljeva s pripadnih 1.860 m3 retencijskih bazena.
  • Sanaciju dijela mješovitog sustava u svrhu smanjenja trenutno visokog udjela dotoka stranih voda. Identificirano je područje s najvećim udjelom stranih voda i oko 5 km mreže je uključeno u program sanacije.
  • Nabavu opreme za održavanje novoizgrađenog dijela mreže.
  • Nadzor svih radova uključenih u projekt.

Po izradi i prihvaćanju Studije, izrađena je Aplikacija projekta kojom će se prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU. Studija i aplikacija prihvaćene su od strane konzultantskih tijela Europske komisije i projekt je u postupku provedbe.

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr