Proning DHI logo

 

 

Novosti

Novo!!!2020 Prosinac

Predstavjen projekt “Aglomeracija-Korčula sustav odvodnje Žrnovo i Račišće“

U kino sali Doma kulture Liburna u Korčuli održana prezentacija projekta “Aglomeracija-Korčula sustav odvodnje Žrnovo i Račišće“. Na predstavljanju su sudjelovali predstavnici mjesnih odbora, dogradonačelnik, pročelnik i direktor komunalno-trgovačkog društva grada Korčule.

Tvrtka Proning DHI koja se bavi projektiranjem i savjetovanjem u području urbane hidrotehnike, hidrotehnike riječnih slivova i ekoiženjerstva, predstavila je razvoj vodno-komunalne infrastrukture pod nazivom, “Aglomeracija-Korčula sustav odvodnje Žrnovo i Račišće“.

Darko Orlandini i Marin Vuko, djelatnici Proning DHI tvrtke, predstavili su idejna rješenja za razvoj vodno-komunalne infrastrukture, a sudjelovali su predstavnici mjesnog odbora, koji su mogli iznijeti svoje sugestije. Tvrtka Proning DHI je samo jedna od izrađivača projektne dokumentacije za projekt odvodnje grada Korčule, uz njih sudjeluje čitav niz stručnjaka i tvrtki za pripremu studijske dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta na sufinanciranje iz nepovratnih Europskih fondova.

Link Korčula.online

2020 Studeni

PRONING DHI je krajnji primatelj financijskog instrumenta ''COVID - 19 zajam za obrtna sredstva“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

 

 

2020 Svibanj

Slijedom međunarodnih aktivnosti našeg društva, u kontaktu sa KWR Institutom iz Nizozemske u tijeku svibnja 2020. dobili smo poziv da se grad Zagreb uključi u projekt “Feasibility Assessment for an EU-wide wastewater monitoring system for SARS-COV-2 surveillance” pokrenut od strane Zajedničkog Istraživačkog Centra “JRC” - EU Komisije.

Jedan od najvažnijih ciljeva prve faze projekta je uspostava pan-Europskog IT sustava za rano upozorenje o prisutnosti virusa SARS CoV-2 u kanalizacijskim sustavima gradova, posredno u populaciji gradova u koji će grad Zagreb biti uključen kroz Nastavni zavod za javno zdravstvo „DR. ANDRIJA ŠTAMPAR“ i ZOV d.o.o..

2020 Ožujak

26.03.2020. PRONING DHI i poslovanje u uvjetima Corona virusa COVID-19

NAŠ RAD OD DOMA
Rezultirajući potrebom adaptacije na ograničenja u poslovanju koja nameće pandemija COVID-19 želimo Vas obavijestiti da društvo PRONING DHI d.o.o. Zagreb od 12.03.2020. temeljem odluke uprave i dogovora sa uposlenicima radi po procedurama rada iz vlastitih domova uposlenika.

2018 Srpanj

28.06.2018. u Murteru je potpisan ugovor za “Projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter” za koji je kompletnu tehničku dokumentaciju i aplikaciju za EU fondove izradio konzorcij tvrtki na čelu sa našim društvom Proning Dhi.

Više na:

Link Voda.hr, Slobodna Dalmacija.hr, ŠibenikIN i Rudinapress.hr

2018 Travanj

Ugovor o projektnom „RECONECT“ Grantu je uspješno kompletiran i prihvaćen od EC.

Međunarodni projekt pod nazivom „RECONECT“ u sklopu HORIZON 2020 u kojem je u društvu najrenomiranijih institucija iz Europe i svijeta sudjeluje i Proning Dhi odobren je i potpisan od strane koordinatora i uskoro od EC.

Početak projekta i početni sastanak sudionika je planiran za rujan 2018. u Italiji.

Link https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

2018 Ožujak

Dana 06.03.2018. u Sarajevu u uredu UNDP održana je prezentacija projekta “Uspostava sistema predviđanja poplava u realnom vremenu za sliv rijeke Vrbas u Bosni i Hercegovini” koji je dodjeljen konzorciju u sastavu Zavod za vodoprivredu Sarajevo, Danish Hydraulic Institute, Horsholm Danska i Proning Dhi Zagreb.

Naručitelj projekta je UNDP uz krajnje korisnike Agencija za sliv rijeke Save iz Sarajeva, Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo, Republički hidrometeorološki zavod iz Banja Luke i JU Vode Srpske iz Bjeljine.

U projektu će se korisiti već prije primjenjeni SW paket MIKE Hydro i MIKE OPERATIONS (DHI). Uspostavom operativnog sustava za prognozu poplava u realnom vremenu za rijeku Vrbas isti će se povezati sa već prije izgrađenim prognoznim sustavom na rijekama Una i Sana u BiH.

Oba operativna sustava uvelike će doprinjeti boljem razumijevanju razvoja poplava, a izradom satnih prognoza protoka i vodnih razina u periodu prije nailaska poplave omogućiti će se produljenje i bolje iskorištenje važnog perioda prije nailaska vodnog poplavnog vala za bolju pripremu mjera neposredne fizičke zaštite od poplava i umanjiti rizik od poplava te potencijalne štete.

Projekt je nastavak projekta iz 2017.g. u kojem je sudjelovao Proning Dhi uz Zavod za Vodoprivredu iz Bjeljine, Zavod za Vodoprivredu iz Sarajeva i Institut “Jaroslav Černi” iz Beograda.. Projekt je realiziran pod naslovom “Izrada mapa ugroženosti i mapa rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas.

2018 Veljača

Obilježavanju završetka radova na projektu Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec prisustvovali predstavnici našeg društva.

Dana 05.02.2018. na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec koji je rekonstruiran i moderniziran u sklopu projekta  koji je velikim dijelom izrađen u našem društvu Proning Dhi održana je svečanost završetka radova  kojem su prisustvovali  Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Čakovca Stjepan Kovač, načelnici općina Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec te međimurski župan Matija Posavec.

Obnovljeni UPOV Čakovec  ima  treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda, a ukupni kapacitet mu je 75 tisuća ekvivalent stanovnika. U sklopu projekta, položeno je cca 80 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda, sagrađene su 34 nove precrpne stanice te je izvedeno preko 3.350 kućnih priključaka. Također, postojeći sustav odvodnje na području grada Čakovca i općine Šenkovec rekonstruiran je i saniran u dužini od cca 20 kilometara, a u sklopu ovog dijela projekta izvedeni su i radovi na pet postojećih precrpnih stanica te na dva kišno-retencijska bazena ukupnog volumena 1860 m3. Međimurske vode su u sklopu projekta nabavile i novo vozilo za održavanje sustava odvodnje.

Ovaj projekt, vrijedan više od 273 milijuna kuna, a kojeg je sufinancirala Europska unija sredstvima iz Kohezijskog fonda sa 73 % vrijednosti investicije, smatran je najkompleksniji infrastrukturni projekt na području Međimurja.

Link http://www.mnovine.hr/medimurje/drustvo/ministar-coric-proglasio-radove-aglomeraciji-cakovec-zavrsenima/

2017 Rujan

Pod vodstvom IHE Delft Institute for Water Education, uspješno je završena i predana dokumentacija za potrebe sudjelovanja u EU Horizon 2020 u sklopu Call: H2020-SC5-2016-2017 (Greening the Economy), Topic: SC5-08-2017, Innovation action za projekt „Regenerating ECO systems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk reduction – RECONECT“.

Proning u projektu sudjeluje u sklopu velikog međunarodnog konzorcija sastojećeg od 29 znanstvenih instituta i fakulteta iz Europe i svijeta, IWA, europskih gradova i općina, konzultanata.

2017 Travanj

Općine Tisno i Murter-Kornati u petak u Zagrebu potpisali su najveći infrastrukturni projekt koji se ikada proveo na otoku, aplikacijski paket za 128 milijuna kuna vrijedan projekt Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Murter-Betina – studija na čelu s Proning DHI-om

Riječ je o pet paketa ukupne vrijednosti 2,4 milijarde kuna, od čega na Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Murter-Betina otpada 128 milijuna. U ovom za otok Murter iznimno važnom događaju sudjelovao je načelnik Općine Tisno Ivan Klarin i načelnik Općine Murter-Kornati Toni Turčinov.

Link Hrvatske vode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Rudina Press, Večernji list

2017 Ožujak

09.03.2017. u Hrvatskim Vodama u Zagrebu, predstavnici zajednice izvršitelja: Proning DHI d.o.o., Zagreb – vodeći član, Witteveen+Bos Raadgevende prezentirali su zaključke radne verzije “Studije izvodljivosti zaštite od zaslanjenosti tala i voda područja donje Neretve” projekt planiran za sufinanciranje iz EU fondova

Pogledajte sve slike

2017 Ožujak

Proning Dhi je pozvan i sudjelovao je 8. i 9. ožujka 2017.g. u Budimpešti na 2. radionici svjetske meteorološke organizacije - WMO na temu matematskih modela i pripreme za pokretanje projekta “Multi-hazard early warning advisory systems for the south east Europe” domaćin kojeg je bila Državni Mađarski Zavod za meteorologiju

Projekt je sufinanciran od USAID a očekuje se značajna sredstva za realizaciju projekta i od drugih međunarodnih izvora. Na radionci su bili predstavnici velikog broja zemalja jugoistočne Europe uključivo Mađarska, Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija, BiH, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Italija, Bugarska, Rumunjska, Turska, Libanon, Jordan, Izrael, Grčka. Tom prilikom predstavljen je i projekt “predviđanje poplava u realnom vremenu za sliv rijeke Save”, završen u prosincu 2016. od strane konzorcija Proning Dhi i DHI za naručitelja HV i DHMZ.

Pogledajte sve slike

2017 Veljača

Vijećnicima gradskih i općinskih vijeća prezentirani projekti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće

Prezentirane su dosadašnje aktivnosti na izradi studijske i projektne dokumentacije, te predstojeće aktivnosti i njihova predviđena dinamika, a koje je potrebno provesti u cilju pripreme cjelokupnog projekta za kandidiranje putem kohezisjkog fonda EU. Oba projekta, uz podršku PRONING DHI i dobru suradnju investitora, dovedena su na visoku razinu spremnosti. Nakon prezentacija očekuje se skoro zasjedanje svih vijeća na području projekata i iskazivanje potpore i sudjelovanje u projektima. Početak izgradnje planiran je do kraja godine.

2016 Prosinac

ZAVRŠNA PREZENTACIJA PROJEKTA „NASTAVAK IMPLEMENTACIJE PILOT PROJEKTA I JAČANJE KAPACITETA ZA PROGNOZIRANJE POPLAVA – SAVA OD SISKA DO GRANICE SA REPUBLIKOM SRBIJOM“

Kao završna aktivnost projekta „Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj“ ugovorenog sa Hrvatskim Vodama i DHMZ-om, dana 05.12.2016. u prostorijama Hrvatskih Voda u Zagrebu održana je završna prezentacija projekta sa izrađenim hidrološko-hidrauličkim matematskim modelom rijeke Save i prognostičkim sustavom za predviđanje poplavnih valova u realnom vremenu na cijeloj dionici rijeke Save kroz hrvatsku.

2016 Srpanj

27.07.2016. PREZENTIRALI SMO HIDROLOŠKO-HIDRAULIČKI MODEL RIJEKE SAVE DO GRANICE SA REPUBLIKOM SRBIJOM

U sklopu izrade projekta „Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj“ ugovorenog sa Hrvatskim Vodama i DHMZ-om, dana 27.07.2016. u prostorijama Hrvatskih Voda u Zagrebu održana je stručna prezentacija matematskog modela rijeke Save koji je izrađen u sklopu predmetnog projekta kroz RH sve do granice sa Republikom Srbijom.


Link http://www.voda.hr/hr/novosti/dovrsen-cjeloviti-hidrolosko-hidraulicki-model-za-sliv-rijeke-save-do-granice-s-republikom

Pogledajte sve slike

2016 Travanj

U sklopu izrade projekta Predviđanje poplava u realnom vremenu za rijeku Unu u BiH, u ponedjeljak 25.4. i u utorak 26.4. održana je prva radionica sa temom korištenja „MIKE by DHI“ SW tehnologije za predstavnike Agencije za vodno područje rijeke Save i Federalnog hidrometeorološkog zavoda iz Sarajeva

Radionicu su održali zajedno predstavnici PRONING DHI i Zavoda za vodoprivredu iz Sarajeva. Dana 27.04.2016. predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva te predstavnici konzultanata Zavoda za vodoprivredu iz Sarajeva, Proning Dhi iz Zagreba i DHI iz Copenhagena, Danska obišli su potez rijeke Une od Martin Broda do Bihača i nizvodno do Bosanske Otoke i ušća rijeke Sane u Unu. Svrha obilaska je bilo upoznavanje sa prirodnim tokom rijeke Une u cilju sagledavanja mogućnosti izrade što realnijeg hidrološko –hidrauličkog modela.

Pogledajte sve slike

2016 Ožujak

U periodu 14.-18.03. započeo je prvi „Sava RT FF workshop“ u sklopu provođenja aktivnosti institucionalnog jačanja kapaciteta na projektu „Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj“

Radionici su uz predstavnike Hrvatskih Voda i DHMZ-a, kao gosti nazočni i predstavnici Agencije za Savu i Federalnog hidrometeorološkog zavoda iz Sarajeva te predstavnici JU Vode Srpske iz Bjeljine.

2016 Ožujak

Dana 08.03. održan je sastanak u Agenciji za Savu u Sarajevu u vezi projekta „Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj“ kao nastavak projekta „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava na rijeci Savi od granice sa Slovenijom do Siska“ koji su Naručitelji također ugovorili s Proning Dhi-om i DHI-om kao izvoditeljima

Sastanku su prisustvovali predstavnici Naručitelja (g. Čačić, ravnatelj DHMZ –a sa suradnicima i g. Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda sa suradnicima) te predstavnici institucija iz Federacije i Republike Srpske, Agencija za Savu, Federalni hidrometeorološki zavod iz Sarajeva, Republički hidrometeorološki Zavod iz Banja Luke i Vode Srpske iz Bjeljine. Na sastanku se razgovaralo o razmjeni podataka potrebnih za uspostavu učinkovitog sustava za predviđanje poplava u realnom vremenu koje uključuju desne pritoke rijeke Save iz BiH. Sve strane iskazale su otvorenost i spremnost prema razmjeni ključnih hidrometeoroloških i drugih podataka.

2016 Ožujak

Dana 03.03. održan je na poziv Naručitelja, sastanak u Vodovodu i Odvodnji Šibenik s temom: konačna potvrda i verifikacija Studije izvodljivosti sa aplikacijom i projekata Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Murter – Betina koje je izradilo naše društvo

Projekt je spreman na dalju aplikaciju za sredstva EU i upućen je u dalju proceduru prema posredničkim tijelima 2 i 1.

2016 Veljača

Dana 26. veljače 2016. predstavnici PRONING Dhi-a kao vodeći član konzorcija u kojem su sudjelovali projektna društva Hidroing d.o.o. i Dvokut-Ecro d.o.o., održali su ispred predstavnika Hrvatskih voda, poglavarstva grada Metkovića (na čelu s gradonačelnicom gđom. Ujdur), Vodovoda Metkovića i predstavnika medija, prezentaciju projekta „STUDIJSKA DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU PROJEKATA ZAŠTITE OD POPLAVA NA SLIVU NERETVE IZ EU FONDOVA“ s izradom karata opasnosti i rizika od poplava na području Donje Neretve. Sastanku je prisustvovao i generalni direktor HV, g. Plišić sa suradnicima


2016 Veljača

Dana 09. veljače 2016. g. Božidar Deduš održao je u prostorijama UNDP u Sarajevu, BiH, prezentaciju projekta Predviđanje poplava u realnom vremenu u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj ispred predstavnika relevantnih institucija iz Bosne i Hercegovine

Spomenuti projekt u Sloveniji izradio je DHI, a u Hrvatskoj DHI u suradnji sa PRONING Dhi-om u izdradi je i druga faza projekta za dionicu rijeke Save od Siska do granice s Republikom Srbijom.

2015 Prosinac

KONFERENCIJA ZAGREB NA SAVI

Dana 04 prosinca 2015. u organizaciji udruge SLAP, a u suorganizaciji društva PRONING DHI i drugih, održan je 5. po redu tradicionalni dvodnevni skup pod nazivom SAVJETOVANJE O ODRŽIVOM RAZVOJU SLIVA RIJEKE SAVE I UTJECAJU KLIMATSKIH PROMJENA NA OVAJ PROSTOR.
Božidar Deduš održao je predavanje o rezultatima završenog projekta “Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava na rijeci Savi od granice sa Slovenijom do Siska”.

Preuzmite PDF: 5. Savjetovanje o Savi (ZAKLJUČCI)

Link https://www.youtube.com/watch?v=QHDCqDLWaHk (2. dan početak prezentacije od 3:50)

Link http://slap-cro.org/

2015 Prosinac

NASTAVAK AKTIVNOSTI NA USPOSTAVLJANJU SUSTAVA ZA PROGNOZIRANJE POPLAVA NA SLIVU RIJEKE SAVE U HRVATSKOJ – OD SISKA DO GRANICE SA SRBIJOM

Početkom prosinca 2015. HV i DHMZ dodijelile su Ugovor za “NASTAVAK AKTIVNOSTI NA USPOSTAVLJANJU SUSTAVA ZA PROGNOZIRANJE POPLAVA NA SLIVU RIJEKE SAVE U HRVATSKOJ – OD SISKA DO GRANICE SA SRBIJOM” konzorciju PRONING DHI Zagreb i DHI Danska.

Projektom u trajanju od godine dana, obuhvatiti će se kompletna dionica rijeke Save kroz RH čime će se realizirati temeljna ideja negrađevinskih mjera zaštite od poplava: prognoziranje poplava u realnom vremenu temeljeno na najsuvremenijim matematskim modelima. U projektu će se primjeniti najsuvremenije verzije DHI programskog okruženja MIKE 11 FF i MIKE OPERATIONS.

2015 Studeni

B. Deduš prisustvovao je na UNESCO – IHE oproštajnom seminaru Prof. Arthur Mynett u Delftu, Nizozemska uz prisustvo velikog broja znanstvenika i stručnjaka iz cijelog svijeta

Na poziv instituta UNESCO – IHE, Božidar Deduš sudjelovao je 26. i 27. studenog 2015. u Delftu, Nizozemska na oproštajnom seminaru povodom odlaska Prof. Arthura Mynett, također potpredsjednika IAHR, u penziju. Susret na UNESCO - IHE je iskorišten za razgovore s mnogobrojnim vrhunskim svjetskim stručnjacima koji su prisustvovali događaju.

2015 Listopad

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IDEJNIH I GLAVNIH PROJEKATA) ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ZAGREB TE IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA NABAVU RADOVA

16. listopada u prostorijama Poglavarstva grada Zagreba, a u nazočnosti gradonačelnika g. Milana Bandića sa suradnicima, gđe Štefice Mihalec direktorice Vodoopskrbe i Odvodnje d.o.o. Zagreb i g. Andrina Petkovića, Direktora Hrvatske Vode - VGO Gornja Sava potpisan je Ugovor između Vodoopskrbe i Odvodnje i konzorcija projektantskih društava predvođenih sa vodećim partnerom IGH d.d. Zagreba, a u kojem sudjeluje i naše društvo PRONING DHI.

Ugovorom  je predviđena izrada projektne dokumentacije (idejnih i glavnih projekata) za rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje na području aglomeracije Zagreb, uključivo kanalizacijska mreža istočnog područja gradske četvrti Sesvete (sliv potoka Črnec); proširenje kanalizacijske mreže u naselju Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik; Izgradnja kolektora II. paralela; i aglomeracije Glavničica (sjeveroistočni dio gradske četvrti Sesvete) te izrada natječajne dokumentacije za nabavu radova.

2015 Listopad

Ispred Upravnog odbora projekta, predstavnici PRONING DHI-a kao dio Konzorcija sa društvima GRONTMIJ - Danska i Hidroprojekt - consult iz Zagreba, uspješno su predstavili dvogodišnji projekt za poboljšanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, pod nazivom "LOT Dalmacija Hrvatska" - projekt za 3 aglomeracije u Dalmaciji

Projekt uključuje aglomeracije Split-Solin, Sinj i Jelsa-Vrboska za financiranje od strane EU Kohezijskog fonda.

2015 Rujan

PREZENTACIJA “IMPLEMENTACIJA PILOT PROJEKTA I JAČANJE KAPACITETA ZA PROGNOZIRANJE POPLAVA NA RIJECI SAVI OD GRANICE SA SLOVENIJOM DO SISKA”

Točno na zadnji dan isteka ugovora, a nakon predaje projekta, 11. rujna 2015. predstavnici našeg projektnog društva u suradnji s partnerom iz konzorcija Danskim Hidrauličkim Institutom održali su završnu prezentaciju rezultata rada na projektu “Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava na rijeci Savi od granice s Slovenijom do Siska”.

Prezentacija je održana u prostoru velike konferencijske sale Hrvatskih Voda uz nazočnost najviših predstavnika Hrvatskih Voda i Državnog Hidrometeorološkog Zavoda Republike Hrvatske sa mnogobrojnim suradnicima, zajednički Investitori projekta.

Na konferenciji su izlaganje imali i predstavnici DHMZ-a, a sudjelovali su i predstravnici Slovenije.

2015 Rujan

11. rujna 2015. PRONING DHI i DHI Danska predstavio je pilot projekt za prognozu u stvarnom vremenu poplava za rijeke Kupa i Sava od slovenske granice do grada Siska

Projekt je izvršen za zajedničke naručitelje "Hrvatske vode" i Državno Hidro - Meteorološki Zavod "DHMZ".

Molimo pogledajte također:
Link http://www.voda.hr/hr/novosti/u-hrvatskim-vodama-odrzan-strucni-skup-hidrolosko-prognoziranje-poplava

Pogledajte sve slike

2015 Rujan

Ispred Upravnog odbora projekta, predstavnici PRONING DHI-a kao dio Konzorcija sa društvima GRONTMIJ - Danska i Hidroprojekt - consult iz Zagreba, uspješno su predstavili dvogodišnji projekt za poboljšanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, pod nazivom "LOT Kontinentalna Hrvatska"

Projekt za 6 aglomeracija (Donja Dubrava, Mursko Središće, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Ivanec i Novska) na sjeverozapadu Hrvatske za financiranje od strane EU kohezijskog fonda.

2015 Kolovoz

PRONING DHI se pridružio EU H2020 natječaju pod nazivom PLADIS projekt, zajedno s 14 drugih istraživačkih partnerskih institucija iz Europe za uporabu superračunalo exa-razine u rješavanju problema zaštite okoliša

 

2015 Lipanj / Rujan

Pilot Sava FF projekt

Seminarima u lipnju (5.) i rujnu (6.), 2015. završen je dio projekta vezan na povečanje kapaciteta i osposobljavanje dijela stručnjaka HV i DHMZ za predviđanje poplava u sklopu pilot projekta za Kupu i Savu. Sudionici, 15 stručnjaka iz HV i DHMZ su nagrađeni s potvrdom o profesionalnom iskustvu na prognoziranju poplava u stvarnom vremenu, koje im je izdao DHI Danska.

2015 Ožujak

Dana 30.03.2015. svečano su otvoreni radovi na kanalizacijskom sustavu aglomeracije Čakovec za koju je dokumentacija izrađena u našem projektnom društvu

Link Više:

Voda.hr
Vecernji.hr
Jutarnji.hr
mnovine.hr
Medjimurske-vode.hr
Medjimurske-vode.hr - pdf
eMedjimurje.hr

 

2015 Ožujak

Od 02.-06.03.2015. održana je 3. radionica u sklopu izrade Projekta „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava“, čiji cilj je izrada PILOT OPERATIVNOG SUSTAVA ZA PREDVIĐANJE POPLAVA U REALNOM VREMENU i sustava ranog uzbunjivanja za rijeku Savu od granice sa Slovenijom do Siska

Radionicu koju vodi g. Gregers Jorgensen stariji hidrolog iz DHI i gđa. Jeanne-Rose Renee, uz pomoć stručnjaka Proning DHI-a ima 3 glavne teme: provjera modela kroz balans voda, shematizacija modela rijeka Korane i Mrežnice i korištenje objekata za kontrolu u hidrauličkim modelima u realnom vremenu. U radionici sudjeluje 17 odabranih tručnjaka, zaposlenika HV i DHMZ. Radionica se održava u prostorijama HV u Zagrebu.

3. radionicu na temu hidrološko i hidrodinamičko modeliranje na primjeru rijeke Korane i Mrežnice posjetile su visoke delegacije DHMZ na čelu s Ravnateljem g. Ivanom Čačićem i HV na čelu s g. Ivicom Plišićem. Više na web stranicama HV:

Link http://www.voda.hr/hr/hrvatske-vode-dhmz-suradnjom-do-jacanja-kapaciteta-za-prognoziranje-poplava

2015 Siječanj

PRONING DHI dobio organizaciju međunarodne konferencije ICEI 2016

PRONING DHI, Zagreb, dobio je organizaciju sljedeće Međunarodne konferencije za ekološku informatiku - ICEi 2016, koja će se održati u Dubrovniku u jesen 2016. godine. Prethodna konferencija, održana u Nanjingu, Kina u listopadu 2014. godine privukla je znanstvenike i stručnjake iz cijelog svijeta. Uredništvo i Savjetodavni odbor Međunarodnog društva za ekološku informatiku (ISEI), na čelu s prof Friedrich Recknagel sa Sveučilišta u Adelaideu u Australiji, dodjelila je organizaciju ICEI 2016 tvrtki PRONING DHI 19. siječnja 2015. godine.

PRONING DHI vidi ovo kao veliku čast i obvezu ne samo za samu tvrtku, nego i za Republiku Hrvatsku, obzirom da teme koje ISEI pokriva jesu globalne i utječu na sve ljude i prirodu na Zemlji.

Ekološka informatika je usmjerena na sve aspekte ekoinformatike, računalne ekologije i ekoloških sustava. Ona uzima u obzir po prirodi intenzivne podatke iz područja ekologije te dragocjeni sadržaj informacija ekoloških podataka u pogledu globalnih okolišnih i klimatskih promjena. To je interdisciplinarna veza između ekologije i informatike. Ekološka informatika usredotočena je ka novom razvoju u domeni prikupljanja podataka pomoću senzora, internet-baziranom arhiviranju i dijeljenju podataka, asimilaciji podataka, induktivnom zaključivanju i predviđanju ekoloških podataka.

Tipične teme ekološke informatike pokrivaju nove koncepte i alate za stjecanje, upravljanje, analizu i sintezu ekoloških podataka, uključujući genomskih i paleoekoloških podataka, razumijevanje ekosustava, njihovo funkcioniranje i razvoj, te odluke o pitanjima zaštite okoliša poput održivi razvoj, klimatske promjene i biološka raznolikost.

Priprema prve najave i pozivnica za sudjelovanje je u tijeku i očekuje se najkasnije u travnju 2015. godine.

 Ecological Informatics - posebno izdanje

2014 Prosinac

Od 15.- 19.12.2014. održana je 2. radionica u sklopu izrade Projekta „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava“, čiji cilj je izrada PILOT OPERATIVNOG SUSTAVA ZA PREDVIĐANJE POPLAVA U REALNOM VREMENU i sustava ranog uzbunjivanja za rijeku Savu od granice sa Slovenijom do Siska

Radionicu hidrološko i hidrodinamičko modeliranje na primjeru rijeke Korane vodi g. Gregers Jorgensen stariji hidrolog iz DHI i gđa. Jeanne-Rose Renee, uz pomoć stručnjaka Proning DHI-a. U radionici sudjeluje 17 odabranih stručnjaka, zaposlenika HV i DHMZ. Radionica se održava u prostorijama HV u Zagrebu.

2014 Prosinac

U organizaciji Udruge za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP, u četvrtak 04.12.2014. održano je četvrto Savjetovanje o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save koje je okupilo preko 130 stručnjaka

Jednodnevna konferencija i prezentacije održana je  u prostoru Ministartsva prometa, pomorstva i infrastrukture, Prisavlje 14.
Ovo Savjetovanje o Savi  posvećeno je integralnom pristupu uređenja čitavog sliva rijeke Save s posebnim osvrtom na nedavne poplave.
Izlaganja na Savjetovanu održana su od stručnjaka iz svih država sliva rijeke Save.

U sklopu Savjetovanja, prezentiran je i projekt „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava – Sava i Kupa do Siska”

Više o savjetovanju na www.slap-cro.org.

You Tube prezentacija Pilot Projekta Sava:

Link http://youtu.be/KUZXuiNWEHo

2014 Listopad

Od 27.- 31.10.2014. održava se 1. radionica u sklopu izrade Projekta „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava“, čiji cilj je izrada PILOT OPERATIVNOG SUSTAVA ZA PREDVIĐANJE POPLAVA U REALNOM VREMENU i sustava ranog uzbunjivanja za rijeku Savu od granice sa Slovenijom do Siska

Radionicu vodi g. Gregers Jorgensen stariji hidrolog iz DHI, uz pomoć stručnjaka Proning DHI Draženke Kvesić, Ane Mioč i Vedrana Reitera. U radionici sudjeluje 17 odabranih stručnjaka, zaposlenika HV i DHMZ. Radionica se održava u prostorijama HV u Zagrebu.

2014 Listopad

Tijekom boravka u Nanjingu, Kina, Božidar Deduš je sudjelovao u razgovorima sa vodećim ljudima Hidrauličkog Istraživačkog Instituta iz Nanjinga – NHRI najstarijeg i najvećeg instituta ove vrste u Kini koji 2015. slavi 80.-u godišnjicu osnivanja

Predmet razgovora bio je posvećen mogućnostima zajedničkog nastupa i suradnje na projektima iz vodnog gospodarstva u Kini i svijetu. Tijekom sastanka potpisan je Memorandum o Razumijevanju između NHRI i Proning DHI kojim je utvrđen okvir buduće suradnje. Memorandum je potpisan za razdoblje od 3 godine do kraja 2017. u kojem bi se periodu, suradnja odvijala kroz zajedničke nastupe na raznorodnim projektima od interesa za obje strane. MoU je sa strane NHRI potpisao Potpredsjednik Instituta Prof. Li Yun, pri čemu je izjavio da očekuje brze rezultate. Za 2015.g. predloženo je održavanje Kinesko-Hrvatskog foruma u Hrvatskoj, na kojem bi se u okvirima suradnje pozvao i širi krug suradnika tvrtke Proning DHI kao i drugih institucija koje mogu ponuditi usluge vezane na predmet suradnje. Zaključeno je da je potpis sporazuma od značenja za obje strane i da se realizacijom ideja može očekivati šira korist obiju strana kroz razmjenu znanja i iskustava.

2014 Listopad

Od 20.-24.10.2014. Božidar Deduš sudjelovao je na 9. Međunarodnoj konferenciji o Ekološkoj Informatici pod motom „Ekološka informatika za okolišnu održivost (eng. „Ecological Informatics for Environmental sustainability“)

Konferencija je održana u organizaciji ISEI – International Society of Ecological Informatics, u gradu Nanjing, Kina. Deduš je prezentirao rad na temu mogućnosti budućeg razvoja kanalizacijskog sustava grada Zagreba „An integrated SCADA / GIS approach to management of combined sewerage systems – preparation for a blue green solutions – case study Zagreb“. a također je vodio jednu od sjednica konferencije.

2014
Rujan

Dana 11. rujna 2014. potpisan je Ugovor „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava“ između Hrvatskih voda (HV) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kao Naručitelja i Zajednice izvršitelja, tvrtke PRONING DHI. d.o.o. iz Zagreba i Danskog Hidrauličkog Instituta za vodu i okoliš iz Danske

Cilj projekta je izrada PILOT OPERATIVNOG SUSTAVA ZA PREDVIĐANJE POPLAVA U REALNOM VREMENU i sustava ranog uzbunjivanja za rijeku Savu od granice sa Slovenijom do Siska. Ovo je važna ne-građevinska mjera kao dio integralnog pristupa sustava zaštite od poplava usklađenog sa EU direktivom o poplavama. Jedna od ključnih aktivnosti je i komponenta transfera znanja za djelatnike HV i DHMZ. Ugovor će se realizirati unutar 12 mjeseci temeljem operativnih hidro-meteoroloških prognoza DHMZ-a te postojećih baza podataka, informacija i ostalih podloga HV. Koncept i metodologija kao i odabrani numerički modeli (MIKE 11 FF i MIKE CUSTOMIZED REAL TIME) razvijeni u DHI, a koji će se koristiti u projektu, primjenjeni su na već izrađenom sustavu za predviđanje poplava u Sloveniji i u susjednim zemljama Austriji, Mađarskoj, Italiji ali i na velikim riječnim slivovima u svijetu.

2014
Svibanj

Naša kolegica Dijana Krstanović završila je Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij - Ekoinženjerstvo

07. svibnja 2014, naša kolegica Dijana Krstanović obranila je završni specijalistički rad pod naslovom „Uklanjanje dušika iz komunalne otpadne vode SBR postupkom“ i stekla naziv specijalist ekoinženjerstva.

2014
Travanj

Dana 28. travnja 2014. godine pušten je u rad kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir u pripremi kojeg je tvrtka PRONING DHI imala ključnu ulogu u projektantskom konzorciju koji je izradio kompletnu projektnu dokumentaciju za koji je glavni projektant cjelokupnog sustava bio M.Sc. B.Deduš

Svečanom obilježavanju puštanja u rad centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nazočili su uz mnogobrojne uzvanike i potpredsjednik Vlade RH, Branko Grčić, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, Anka Mrak Taritaš, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, predsjednik Uprave HBOR-a  Anton Kovačev, direktor Vodovoda i kanalizacije Split, Zdravko Mulić i izvršni direktor Agencije EKO kaštelanski zaljev, Danijel Kukoč.


(www.voda.hr)

(http://dnevnik.hr)

(Projekt: Sustav odvodnje Kaštela - Trogir, I faza)

2014
Veljača

Našem kolegi Tomislavu Horvatu uručena je prva GPDP diploma UNESCO-IHE instituta

12. veljače 2014, našem kolegi Tomislavu Horvatu dodijeljena je diploma od strane Prof. Damira Brdjanovića iz UNESCO-IHE u sklopu manifestacije "Tjedan EU fondova" održanom u Zagrebu. Graduate Professional Diploma Programme (GPDP) je novi program namijenjen stručnjacima iz sektora odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i može se u cijelosti pratiti online.

 

 

17.12.2013. u prostorijama PRONING DHI u Zagrebu održan je inicijativni sastanak s ciljem formiranja centra Zagreb u okviru europskog projekta „Blue – green dream“

Link www.bgd.org.uk odnosno „plavo –zeleni san“ koji objedinjuje nekoliko velikih gradova Europe u cilju primjene suvremenih metoda odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda u urbanom okruženju i svjesti o klimatskim promjenama.

Uz voditelja projekta Prof.Dr.Čedo Maksimovića, sastanku su prisustvovali predstavnici raznih institucija kao Hrvatske Vode, Grad Zagreb, Arhitektonski fakultet Zagreb, Vodoopskrba i odvodnja Zagreb, Hrvatska Akademija Tehničkih Znanosti, predstavnik projekta Zagreb na Savi te predstavnici nekoliko tvrtki koje u svojem radu primjenjuju načela zelene gradnje, zelenog urbanizma i zelene infrastrukture sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda.

Predložena je organizacija radionice na kojoj bi se pokazali primjeri projekata u Europi s praktičnim koristima od primjene ove metodologije., koja bi se održala u ožujku  2014. u Zagrebu.

2013
Prosinac

 

2013
Studeni

Naša kolegica Dijana Krstanović završila je online tečaj „Uvod u obradu voda“

25. studenog 2013, naša kolegica Dijana Krstanović završila je online tečaj „Uvod u obradu voda“ i dobila certifikat izdan od strane Edx-a pod imenom DelftX. Tečaj su vodili profesori iz istraživačke grupe sanitarnog inženjerstva na Delft University of Technology .

2013
Srpanj

U  KONZORCIJU NA ČELU KOJEG JE TVRTKA GRONTMIJ, DANSKA DOBIVEN LOT 2 – KONTINENTALNA HRVATSKA – 6 AGLOMERACIJA

Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama za aglomeracije: Donja Dubrava, Mursko Središće, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Ivanec i Novska.

 

2013
Srpanj

U  KONZORCIJU NA ČELU KOJEG JE TVRTKA GRONTMIJ, DANSKA DOBIVEN LOT 2 – DALMACIJA – 3 AGLOMERACIJE

Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama za aglomeracije: Split–Solin, Sinj i Jelsa–Vrboska.

2013
Srpanj

Završen projekt ''IDEJNO RJEŠENJE, IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA SUSTAVA GRADA JASTEBARSKOG''

Trenutno su na području Grada Jastrebarskog sustavom odvodnje pokrivena naselje Jastrebarsko, Cvetković, Čabdin , Donja Reka i Zdihovo. Otpadna vodu se usmjerava do ispusta u neposrednoj lokaciji planiranog UPOV-a Jastrebarsko.

2013
Svibanj

Završen projekt ''IDEJNO RJEŠENJE ODVODNJE PODRUČJA GRADA KARLOVCA''

Cilj ovog rada je izrada koncepcijskog rješenja kao temeljnog dokumenta kojim se daje dugoročno rješenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda područja grada Karlovca, a nakon radova na sustavu odvodnje grada Karlovca izvedenih u sklopu ISPA mjere.

Izvještaj medija s prezentacije:

 

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr