Proning DHI logo

 

 

CroatianEnglish

PROJEKT

Idejni projekt za dugoročno rješenje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, idejnog projekta SDNU kanalizacijskog sustava Vodice Tribunj Srima, idejnih projekata za dobivanje lokacijskih dozvola, glavnih projekata i natječajne dokumentacije za I etapu izgradnje UPOVa, podmorskog ispusta sa tlačnim i gravitacijskim cjevovodima u trasi kopnenog dijela podmorskog ispusta sustava odvodnje Vodice Tribunj Srima u sklopu Projekta zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području.

Idejni projekt za dugoročno rješenje UPOVa (44.000 ES) - drugi stupanj, idejni projekt za lokacijsku dozvolu i glavni projekt UPOVa - I faza, prvi stupanj za 22.000 ES, tender dokumentacija (FIDIC Red Book) za prvu fazu izgradnje.

Naručitelj: Odvodnja Vodice, Vodice

Komisionar: Hrvatske vode Jadranski projekt, Zagreb

Godina izrade: 2010

PROJEKT

SCADA sustava odvodnje Zagreba.

Naručitelj: Zagreb Holding d.d.

Godina izrade: 2012

Pročitaj više

PROJEKT

Hidraulička studija rijeke Neretve (od Mostara do granice s Republikom Hrvatskom).

Naručitelj: JP za “Vodno područje slivova Jadranskog mora” Mostar

Godina izrade: 2006

Pročitaj više

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr