Proning DHI logo

 

 

PROJEKT

Idejni projekt za dugoročno rješenje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, idejnog projekta SDNU kanalizacijskog sustava Vodice Tribunj Srima, idejnih projekata za dobivanje lokacijskih dozvola, glavnih projekata i natječajne dokumentacije za I etapu izgradnje UPOVa, podmorskog ispusta sa tlačnim i gravitacijskim cjevovodima u trasi kopnenog dijela podmorskog ispusta sustava odvodnje Vodice Tribunj Srima u sklopu Projekta zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području.

Idejni projekt za dugoročno rješenje UPOVa (44.000 ES) - drugi stupanj, idejni projekt za lokacijsku dozvolu i glavni projekt UPOVa - I faza, prvi stupanj za 22.000 ES, tender dokumentacija (FIDIC Red Book) za prvu fazu izgradnje.

Naručitelj: Odvodnja Vodice, Vodice

Komisionar: Hrvatske vode Jadranski projekt, Zagreb

Godina izrade: 2010

PROJEKT

SCADA sustava odvodnje Zagreba.

Naručitelj: Zagreb Holding d.d.

Godina izrade: 2012

Pročitaj više

PROJEKT

Hidraulička studija rijeke Neretve (od Mostara do granice s Republikom Hrvatskom).

Naručitelj: JP za “Vodno područje slivova Jadranskog mora” Mostar

Godina izrade: 2006

Pročitaj više

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr