Proning DHI logo

 

 

Hidraulička studija rijeke Neretve (od Mostara do granice s Republikom Hrvatskom)

Naručitelj: JP za “Vodno područje slivova Jadranskog mora” Mostar
Godina izrade: 2006

Predmetni projekt rijeke Neretve imao je za cilj uspostavu matematskog modela na kojem će se analizirati mogućnost izgradnje sustava za predviđanje poplava i simulacija i prezentacija poplavnih valova tehnologijom mapiranja.

Okosnica ovog sustava je matematski model MIKE 11 pomoću kojeg je izgrađen model rijeke Neretve od HE Mostar do granice s Republikom Hrvatskom (odnosno do VS Metković) potez dužine cca. 50 km. U model su bile uključene i pritoke na razmatranoj dionici, njih ukupno pet.

Za potrebe projekta su se provela geodetska i hidrometrijska mjerenja i opsežna hidrološka analiza koja je poslužila za provođenje hidrauličkih simulacija.
Raspolagalo se mjernim podacima s ukupno 14 vodomjernih postaja, kroz period od 1995 – 2006. godine.

Hidrauličke simulacije su provedene korištenjem MIKE 11, koji ima mogućnost simuliranja jedno-dimenzionalnog tečenja. Provele su se simulacije tečenja u stacionarnom i nestacionarnom modu. Za oba navedena stanja tečenja je provedena kalibracija matematskog modela te potom verifikacija, a onda su simulirani odabrani vodni valovi.
U stacionarnom modu je simulirano tečenje za slučaj kad postoje obrambeni nasipi na potezu od VS Počitelj do VS Gabela, te za slučaj kad obrambeni nasipi na rijeci Neretvi ne postoje.
Također je provedena analiza promjene režima tečenja u cilju evaluacije antropogenog utjecaja uslijed eksploatacije šljunka.
Na osnovu dobivenih rezultata simulacija stacionarnog tečenja, te topografskih podataka, digitalnih karata terena, napravljeno je mapiranje poplavnih zona pomoću MIKE GIS-a.

Mapiranje poplavnih zona predstavlja važan iskorak u boljem razumijevanju problema poplava u urbanim područjima, a također i u područjima posebnih interesa.

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr