Proning DHI logo

 

 

PROJEKT

Razvitak i primjena modela i smjernica za podršku pri donošenju odluka o nadogradnji i povećanju radne učinkovitosti postojećih UPOV-a.

Projekt je pokrenut u sklopu komponente tehnička pomoć Projekta Unutarnjih voda – Zajam 7453/HR.
Trajanje projekta je petnaest mjeseci i čine ga četiri različite ali međusobno povezane i logične faze.

Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2011

Pročitaj više

PROJEKT

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Samobora, I etapa-projekt razvoja kanalizacijskog sustava.

Analiza varijanti razvoja sustava, tehno-ekonomska analiza optimalnog rješenja pročišćavanja otpadnih voda, master plan sustava odvodnje, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove za aglomeracija uSamobor (49.700 ES).

Naručitelj: Komunalac , Samobor

Godina izrade: 2010


PROJEKT

Pilot projekt optimalizacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na primjeru grada Čakovca s idejnim rješenjem mreže.

Veličina analiziranog područja je 100.000 ES.

Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2010


PROJEKT

Dodatna fekalna kanalizacijska mreža grada Trogira.

Idejno rješenje, idejni projekti za lokacijske dozvole, glavni projekti, tender dokumentacija (FIDIC Red Book) za razdjelni sustav odvodnje grada Trogira (25.000 ES).

Naručitelj: Eko Kaštelanski zaljev, Split

Godina izrade: 2009


PROJEKT

Idejni projekt rekonstrukcije UPOVa Samobor sa studijom utjecaja na okoliš i idejnim projektom za lokacijsku dozvolu.

Idejno rješenje i idejni projekt za lokacijsku dozvolu za UPOV Samobor (44.000 ES) i studija utjecaja na okoliš za sustav odvodnje i UPOV.

Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2000


PROJEKT

Sustav odvodnje grada Osijeka, I i II faza.

Analiza postojećeg sustava odvodnje temeljena na hidro-dinamičkom modelu i izvršenim mjerenjima, master plan odvodnje uključujući tehničko-ekonomsku analizu predloženih varijantnih rješenja.

Naručitelj: Vodovod Osijek, Osijek

Godina izrade: 2003


PROJEKT

Projekt optimalizacije sustava odvodnje grada Zagreba (POKS) – III faza.

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja Zagreb

Godina izrade: 2005

PROJEKT

Projekt optimalizacije sustava odvodnje grada Zagreba (POKS) – II faza.

Naručitelj: Ured za izgradnju grada - Zagreb

Godina izrade: 1998

PROJEKT

Projekt optimalizacije sustava odvodnje grada Zagreba (POKS) – I faza.

Naručitelj: Ured za izgradnju grada - Zagreb

Godina izrade: 1996

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr