Proning DHI logo

 

 

PROJEKT

Izrada studijske projektne dokumentacije sustava odvodnje aglomeracije Čakovec: a) studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta za kohezijski fond EU b) studije utjecaja na okoliš.

Projekt se sastoji od izrade studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta za kohezijski fond te studije utjecaja na okoliš za sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda veličine 75000 ES (ekvivalenata stanovnika).

Naručitelj: Međimurske vode, Čakovec

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2012


PROJEKT

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Samobora, I etapa-projekt razvoja kanalizacijskog sustava.

Analiza varijanti razvoja sustava, tehno-ekonomska analiza optimalnog rješenja pročišćavanja otpadnih voda, master plan sustava odvodnje, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove za aglomeraciju Samobor (49.700 ES).

Naručitelj: Komunalac , Samobor

Godina izrade: 2010


PROJEKT

Dodatna fekalna kanalizacijska mreža grada Trogira.

Idejno rješenje, idejni projekti za lokacijske dozvole, glavni projekti, tender dokumentacija (FIDIC Red Book) za razdjelni sustav odvodnje grada Trogira (25.000 ES).

Naručitelj: Eko Kaštelanski zaljev, Split

Godina izrade: 2009


PROJEKT

Sustav odvodnje Kaštela - Trogir, I faza.

Projekt financiran od strane IBDRa, sastoji se od idejnog projekta, glavnog projekta i tender dokumentacije (FIDIC Red Book) za glavne dijelove sustava odvodnje, crpne stanice sa tlačnim cjevovodima, glavnu crpnu stanicu "Divulje - UPOV" i prateća infrastruktura za podsustave Kaštela, Trogir i Čiovo.

Naručitelj: DAR Gmbh Split za investitora Eko Kaštelanski zaljev, Split

Godina izrade: 2006

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr