Proning DHI logo

 

 

Projekt zaštite voda, Studija izvodljivosti, Prijava za sufinanciranje sredstvima EU

Naručitelj: Murtela, Murter
Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb
Godina izrade: 10-2010 / 12-2012

Cilj projekta je izrada cjelokupne dokumentacije za prihvatljivo rješavanje problematike odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracije Betina – Murter, putem sredstava EU kohezijskih fondova:

  • Izrada studije izvodljivosti prema kriterija EU kohezijskih fondova za cjelokupnu investiciju izgradnje sustava odvodnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava
  • Koncepcija cjelokupnog sustava odvodnje, sa izradom projektne dokumentacije od idejnog rješenja, idejnog i glavnog projekta za cca 33 km nove kanalizacijske mreže i 7 crpnih stanica
  • Idejno rješenje i Idejni projekt za UPOV 2 stupnja pročišćavanja od 10 000 ES
  • Rekonstrukcija i sanacija postojeće vodoopskrbne mreže

Ovim projektom je analizirano više varijanti tehničkog rješenja odvodnje otpadnih voda, sa aspekta, koncepcije u širem smislu, odnosno povezivanja sa susjednim sustavim odvodnje, izgradnje, i organizacije upravljanja / održavanja sustava u pogonu. Izrađenom projektom dokumentacijom razrađeno je optimalno rješenje problematike cjelokupne odvodnje otpadnih voda i  vodoopskrbe, do nivoa glavnog projekta, uz pripadajuću dokumentaciju na temelju koje će se izraditi Aplikacija projekta za sufinanciranje sredstvima EU.

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr