Proning DHI logo

 

 

Završna prezentacija projekta „Nastavak implementacije pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava – Sava od Siska do granice sa republikom Srbijom“

Kao završna aktivnost projekta „Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj“ ugovorenog sa Hrvatskim Vodama i DHMZ-om, dana 05.12.2016. u prostorijama Hrvatskih Voda u Zagrebu održana je završna prezentacija projekta sa izrađenim hidrološko-hidrauličkim matematskim modelom rijeke Save i prognostičkim sustavom za predviđanje poplavnih valova u realnom vremenu na cijeloj dionici rijeke Save kroz hrvatsku.

Uz sudjelovanje najviših predstavnika Hrvatskih Voda, DHMZ-a, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici ključnih Institucija iz Bosne i Hercegovine uključivo Federacije i Republike Srpske: Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVPS), Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) Sarajevo, Javna Ustanova Vode Srpske (JUVS) Bjeljina, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, bez čijeg sudjelovanja u projektu model ne bi bio cjelovit niti imao potrebnu kvalitetu.

Po prvi puta u praksi Hrvatskih Voda uopće, izgrađen je cjeloviti prognostičko - hidrološko – hidraulički matematski model koji je u mogućnosti da, temeljen mjerenih fizikalnih parametara u realnom vremenu simulira ne-stacionarno tečenje u rijekama i kanalima sa slobodnim vodnim licem i predvidi razine vode i protoke poplavnih valova na 144 prognostička profila na rijeci Savi u RH.
Projekt je u potpunosti izrađen od strane konzorcija Proning Dhi i DHI. Sastavni dio projekta je bilo i jačanje kapaciteta kroz organizaciju 4 jednotjedne radionice za djelatnike HV i DHMZ kroz koji se proveo transfera znanja potreban za simulacije tečenja i izradu prognoza.

Prognostički model je robustan i stabilan te kao takav prilagođen radu u on-line modalitetu za potrebe izrade prognoza poplavnih valova na kompletnom slivu Save u RH. Za model je provedena kalibracija i verifikacija na setovima povijesno mjerenih podataka koja je dodatno ukazala na potrebu daljnjeg mjerenja hidroloških parametara i terenskih geodetskih i LIDAR snimanja, i općenito nastavno potrebnom radu na prikupljanju kvalitetnijih podataka kako bi pouzdanost modela bila što veća.

Prognostički model će biti korišten za razvoj zajedničkog sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save koji će provoditi Međunarodna komisija za sliv rijeke Save kroz međunarodni projekt „Uspostavljanje sustava za prognoziranje poplava i rano uzbunjivanje na slivu rijeke Save“ kao što je već korišten za sličan projekt za rijeke Unu i Sanu u BiH.

 

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr