Proning DHI logo

 

 

Više o nama

Projektno društvo PRONING DHI d.o.o. je privatno društvo (SME) sa uredima u Zagrebu i Splitu a bavi se projektiranjem u vodnom gospodarstvu.

Unazad 30-ak godina izradili smo apsolutno najveće i najkompleksnije projekte u RH i regiji u području vodnog gospodarstva, sve temeljeno na najsuvremenijim metodološkim pristupima i „state of the art“ inženjerskim alatima. Aktivno provodimo „capacity building“ i „knowledge transfer“ aktivnosti za svoje partnere i Investitore.

Surađujemo sa brojnim međunarodnim institucijama i znanstvenim institutima. Zastupnik smo i projektni partner Danskog Hidrauličkog Instituta od 1990., sudjelujemo na međunarodnim projektima sa znanstvenim institutima iz cijele Europe (npr. RECONECT – Horizon 2020) i svijeta od Nizozemske (IHE) preko Singapoura do Kine. Radimo na projektima financiranim od strane WB, UNDP, EIB, HV, EU strukturni fondovi, Lokalna sredstva u HR i BiH. Izrađujemo projekte razina od idejnih rješenja, idejnih projekata, glavnih projekata i projekata izvedenog stanja. Izrađujemo studije izvodljivosti, tendere za JN i projektne zadatke za projekte sufinancirane od strane svjetskih agencija (Kosovo, Srbija).

Najvažniji projekti koje smo izradili:

Glavne razvojne planove (tzv. „Master planovi“) kanalizacijskih sustava, od Ljubljane, Zagreba, Osijeka, Čakovca, Karlovca, Zaprešića, Samobora i mnogih drugih korištenjem najsuvremenijih metodoloških i SW rješenja, tada prvi puta upotrijebljenih u domaćoj praksi;

Izradili smo projekt sustava odvodnje Kaštela u sklopu Eko-Kaštela projekta;

Izradili smo Sustav za predviđanje poplava u realnom vremenu za rijeku Savu te bosanske rijeke, Unu, Sanu, Vrbas;

Izradili smo niz projektnih rješenja i hidrološko hidrauličkih modela rijeka u sklopu međunarodnog projekta „FRISCO 1“ između Slovenije i Hrvatske;

Izradili smo Studiju Izvodljivosti za rijeku Neretvu za smanjenje utjecaja zaslanjenja, za povlačenje sredstava iz EU fondova.

Izrađujemo projekt Poreč za uspostavu IT sustava praćenja rada i rezultata pročišćavanja budućih UPOV-a kroz monitoring kanalizacijskog sustava – uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i mora.

Izradili smo nekoliko ključnih projekata od važnosti za cijelu RH čija će se realizacija financirati sredstvima EU fondova, prvenstveno „Projekt ne-građevinskih mjera za smanjenje rizika od poplava – VEPAR“;

Vodimo projekt Studije izvodljivosti za Grad Zagreb – Projekt Zagreb 2018.

Izrađujemo niz projekata aglomeracija za financiranje iz EU fondova – od Zagreba, Čakovca, Zaprešića, Samobora, Sinja, Trilja, Pazin, Korčula, Lumbarda, …

Sudjelujemo sa 35 EU i svjetskih instituta, fakulteta i dijelom projektnih kuća u projektu HORIZON 2020 „RECONECT“ za primjenu NBS (eng. Natural based systems) mjera za smanjenje rizika od poplava primjenom mjera temeljenih na, sa prirodom usaglašenih principa i zahvata;

Sudjelovali smo u pripremi za novi HORIZON 2020 projekt zaštite obalnih gradova EU od poplavljivanja;

Od EU komisije i JRC pozvani smo u projekt monitoringa CoV-2 virusa u otpadnim vodama i uključili grad Zagreb u ovaj pan-europski projekt; Radimo na uključenju i drugih gradova u RH u ovaj projekt (Split, drugi).

Predstavnik Društva kao osnivač i član glavnog odbora sudjeluje u radu novoosnovane Hrvatske udruge za gorive članke (vodik).

U velikoj većini projekata koje smo izradili imali smo kvalitetne i vrijedne domaće i strane partnere i suradnike bez kojih bi predmetni projekti bili neizvedivi.

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr